Veel gestelde vragen over Racumin Foam®

Op de Benelux Pest introduceerden wij Racumin Foam® waarvoor veel belangstelling was en daardoor kwamen er natuurlijk ook een aantal vragen op ons af. Een paar veel gestelde vragen worden hieronder beantwoord.

Print page
Op de Benelux Pest introduceerden wij Racumin Foam® waarvoor veel belangstelling was en daardoor kwamen er natuurlijk ook een aantal vragen op ons af. Een paar veel gestelde vragen worden hieronder beantwoord.

Hoe zit het met de mogelijke contaminatie van het schuim met voedselbronnen?

In de toelating wordt aangegeven dat minstens 2 meter afstand gehouden moet worden tussen de plek waar schuim aangebracht wordt en waar eet- en drinkwaren en diervoeder aanwezig is en/of wordt bereid. Wij adviseren bij elke situatie afzonderlijk het gevaar op contaminatie kritisch te beoordelen
en indien vereist meer afstand aan te houden dan in de toelating staat aangegeven.

Wanneer gaat de muis zichzelf reinigen, nadat hij door het schuim heeft gelopen?

Dit is afhankelijk van de situatie, maar de muis gaat zichzelf reinigen zodra hij zich veilig voelt.

In de brochure staat aangegeven dat het schuim eerder uitdroogt als het in een vochtige omgeving wordt gebruikt. Dit is uiteraard een fout. Racumin Foam is juist geschikt voor vochtige omgevingen.                            

Kan Racumin Foam® plekken of vlekken achterlaten?

Het product kan op bepaalde oppervlakken mogelijk blauwe plekken achterlaten en mag niet op gevoelige oppervlakken worden toegepast. Aanbevolen wordt eerst een vlektest te doen op een onopvallende plaats. Overmatig schuim moet worden weggeveegd met droge wegwerpdoekjes die volgens de lokale vereisten kunnen worden afgevoerd.