Rode volgelmijt of bloedluis

Print page
Classificatie
Species category: Mijten
Latin Name: Dermanyssus gallinae
Family: Dermanussidae

 

Beschrijving

Een volwassen exemplaar van de rode vogelmijt of bloedluis is meestal minder dan 2 mm lang. Hij lijkt kleurloos of wit, maar wordt lichtrood of grijszwart wanneer ze volledig volgezogen zijn met bloed. Het lichaam wordt donkerder naarmate het bloed wordt verteerd.

Ze zijn ovaal van vorm en de volwassen exemplaren hebben 8 pootjes, waarvan ze het voorste paar gebruiken als voelorganen.

Gedrag:

Deze mijten zijn nachtdieren. Ze brengen de dag door in kieren en spleten waar ze veilig zijn voor de vogels. 's Nachts vallen ze de vogels aan en voeden ze zich tot 2 uur achter elkaar.

Ze gedijen bij hoge luchtvochtigheid en krijgen het moeilijk bij extreme temperaturen; >45°C en - 20°C zijn dodelijk.

Eitjes worden in kieren gelegd rond nesten en slaapplaatsen. De levenscyclus gaat snel, gemiddeld een week. Om er voor te zorgen dat de levenscyclus wordt voltooid, hebben zowel de nimfen als de volwassenen bloed nodig.

 

Gebied:

Het is een kosmopolitische soort, die wijdverspreid is over Europa en het grootste gedeelte van het noordelijk halfrond. Ze worden ook gevonden in veel andere delen van de wereld.

 

Habitat:

Deze mijten worden meestal gevonden in vogelnesten en voeden zich met het bloed van vogels als duiven, spreeuwen, mussen, zwaluwen en huiszwaluwen.

Wanneer de vogels hun nest verlaten, verspreiden de mijten zich en infesteren dan nabij gelegen gebouwen inclusief pluimveehokken. Mijten kunnen worden geïntroduceerd op een pluimveebedrijf door een infestatie van wilde vogels of via nieuw pluimvee, op machines, tijdens het transport of via kleding.

Risico's:

Het is een plaag voor pluimveebedrijven. De omstandigheden in pluimveehokken zijn ideaal voor deze mijten en er kunnen zich snel grote populaties ontwikkelen.

Hun beten zijn pijnlijk, veroorzaken irritatie en zorgen soms voor lusteloosheid en slaapzucht. Het pluimvee lijdt er ernstig onder. Ze gaan minder eieren leggen en in sommige extreme gevallen leidt het tot de dood als gevolg van bloedarmoede.

De rode vogelmijt of bloedluis is een overbrenger van een aantal pluimveeziekten waaronder Salmonella en het Newcastlevirus. Volwassen mijten zijn bestand tegen uitdroging en verhongering. Ze kunnen verscheidene maanden overleven zonder voedsel.

Andere problemen

Vogelmijt

So small that they are almost invisible to the human eye,...

See Pest