Print page Herbicide

Valdor® Flex

Herbicide

Valdor® Flex

Print page

Product overzicht

Valdor® Flex is een herbicide voor het bestrijden van een breed spectrum van onkruiden in het stadium net voor het
ontkiemen of het vroege stadium na het ontkiemen en houdt de bodem onkruidvrij gedurende meerdere maanden.

Product omschrijving

De nawerking loopt tot 4 maanden afhankelijk van het te bestrijden onkruidsoort. Valdor® Flex bevat 2 actieve bestanddelen die aanvullend op elkaar werken; diflufenican (36%) en jodosulfuron-methyl-natrium (1%). Valdor Flex heeft de nieuwste generatie WG formulering meegekregen die snel oplost in water en in de tank tot minstens 24 uur stabiel blijft.

Voordelen van Valdor® Flex

 • Breed spectrum aan onkruiden
 • Veel toepassingsgebieden toegelaten
 • Lange nawerking tot 4 maanden
 • Zeer goed oplosbaar in water
 • Innovatieve stofvrije WG formulering
 • Dubbel werkingsmechanisme minder risico op resistentie
 • Na 2 uur regenvast
 • Re-activatie na regenval
 • Uitermate geschikt voor tankmix met glyfosaat 

Toepassingsgebieden

 • Openbaar groen (m.u.v. grasvegetatie)
 • Permanent onbeteeld terrein (m.u.v.halfopen en gesloten verhardingen)
 • Particuliere tuinen (m.u.v. grasvegetatie, halfopen en gesloten verhardingen)

Bodemgerichte bespuiting onder de beplanting waarbij het blad en/of stam niet geraakt worden.

1 straatgras (Poa annua)

Onkruiden

Conyza canadensis 85%

Picris echoides 100%

Senecio vulgaris 98%

Sonchus spec. 93%

Matricaria spp. 98%

Taraxacum officinale 88%

Geranium spec. 86%

Chamaerion angustifolium 91%

Plantago lanceolata 91%

Trifolium dubium 98%

Formulering: in water dispergeerbaar granulaat

Toepassing en Veiligheid

Wanneer toepassen

Februari Maart April Mei Juni

Waar toepassen

Buiten Professionele sportterreinen Gravel paden and parkeerplaatsen

Dosering

Toepassing en veiligheid

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in perceelsstroken die grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 14 m vanaf de insteek van de sloot gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van:

- Handgedragen spuitboom met afschermkap met een bufferzone van 2.5 meter

- Onkruidspuit

Op plaatsen waar weer planten komen te staan dient een periode van 6 maanden te worden aangehouden alvorens het zaaien of nieuw aanplanten plaatsvindt.

In verband met residuen van diflufenican mogen in de eerstvolgende 6 maanden na toepassen geen voedings- of voedergewassen worden geteeld.

Gebruiksadvies:

Valdor® Flex is een herbicide voor het bestrijden van een breed spectrum van onkruiden in het stadium net voor het ontkiemen of het vroege stadium na het ontkiemen en houdt de bodem onkruidvrij gedurende meerdere maanden.

Voorbereiding en bereiding van de spuitoplossing:

Voor de behandeling is het noodzakelijk het spuittoestel goed te controleren en te kalibreren. Bovendien is het noodzakelijk de berekening van de te behandelen oppervlakte goed uit te voeren teneinde geen spuitoverschotten te hebben.

- De spuittank ¾ met water vullen.

- De benodigde hoeveelheid product toevoegen aan de spuittank.

- Wanneer de tank vol is, goed schudden.

- Verder blijven schudden tijdens de volledige duur van de behandeling.

 

Bijzondere aanbevelingen

Bij het toepassen van het product dient er nauwkeurig op toegezien te worden dat het product niet in aanraking komt met de bladeren en de groene delen van niet-beoogde bomen en struiken.